İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı doğrudan ya da dolaylı olarak zarar gören kişiler tarafından açılması gereken iptal davaları ve tam yargı davaları şeklinde sınıflandırılan davalardır. İdari davaların açılması esnasında İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen, idari işlemin yürütülmesi halinde açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç ya da imkansız zararların doğacak olması gibi şartların varlığı halinde Yürütmenin Durdurulması talepli iptal davaları açılabilmektedir. Tam yargı davaları ise idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı zara gören kişi kurum ve kuruluşlar tarafından açılan bir nevi tazminat davası niteliği göstermektedir.

İdare hukuku davalarında özellikle uygulamaya yönelik usul kurallarındaki ayrıksılık sebebiyle bu konuda deneyimli bir avukatın desteği ile dava kazanılması şansı yükselmektedir. Gerek iptal gerek ise tam yargı davaları konusunda uzmanlığa sahip olan Avukat Aygün ERGAN müvekkillerinin İdare Mahkemeleri , Vergi Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsili noktasında nitelikli ve başarılı hizmetlerini sürdürmektedir.