MİRAS DAVALARI

MİRAS DAVALARI

Miras hukuku konusu hemen her bireyin hayatının belirli bir döneminde uğraşmak zorunda olduğu, veraset ilamı alınması, veraset sözleşmesi yapılması, tereke tespit davası, miras taksim sözleşmesi yapılması, tapu intikallerinin yapılması, mirasın reddi işlemleri, ölüme bağlı tasarruflar, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, vasiyetname işlemleri, mirastan kaynaklı vergisel işlemlerin yapılması gibi pek çok konuyu ihtiva eden geniş bir alandır. Miras hukuku konusunda yapılacak işlemlerin belirli konularda ölümün gerçekleşmesini müteakip 3 ay gibi sürelerde yapılması zorunluluğu mirasçıların hızlı ve doğru bir şekilde hareket etmesini gerekli kılmaktadır.

Bu kapsamda özellikle yurtdışında yerleşik olan ve Türkiye’de bu işlemleri yapabilmek için güvenilir bir avukat arayan müvekkilleri için Av. Aygün Ergan tarafından gerekli hizmetler titizlikle sağlanmaktadır.